Exprom s.r.o.
IČO: 27499421
DIČ: CZ27499421

Sídlo:
Jožky Jabůrkové 269
Pardubice
530 09

Provozovna:
Semtín - budova P9
Pardubice 19
533 53
Tel: 466 822 636, 466 822 637
Fax: 466 822 636
E-mail: exprom@exprom.eu


O společnosti

Exprom s.r.o. Pardubice je mladá a dynamicky se rozvíjející společnost, která byla založena v červenci roku 2006. Hlavním předmětem činnosti je projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě především v oblasti průmyslových staveb.

Činnosti firmy jsou zajišťovány projektanty a techniky s dlouholetými zkušenostmi z průmyslové výstavby včetně provozů s výskytem prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, výbušnin a agresivních chemikálií, kteří se v minulých letech podíleli na projektování a realizaci zakázek pro významné tuzemské i zahraniční společnosti. Mezi nejvýznamnější z nich patří ČEZ, Siemens, Synthesia, Dalkia, Paramo, Synthos a mnoho dalších.

Hlavní činností firmy je projektování elektrických zařízení s důrazem na implementaci průmyslových řídicích systémů a automatizaci procesů obecně. V rámci předprojektové přípravy jsou se zákazníkem konzultovány typy přístrojů a vhodnost použití pro danou aplikaci dle praktické zkušenosti, provozní spolehlivosti, dostupnosti servisu a technického zázemí různých dodavatelů.

V oblasti automatizace výrobních procesů mají pracovníci firmy letité zkušenosti s projektováním a nasazováním průmyslových řídících systémů (PLC, DCS) řady Allen Bradley, Simatic, Tecomat, Mitsubishi, Delta-V, Koyo.

Technické znalosti pracovníků jsou neustále zdokonalovány pravidelnými školeními a účastmi na odborných seminářích a přednáškách.

Firma má zaveden a používá systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. V sekci Certifikáty je ke stažení kopie příslušného dokladu.

Od počátku roku 2007 jsme členy ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Firma je řádně pojištěna k odpovědnosti za případnou škodu vzniklou její činností. Dále je firma pojištěna v rámci členství v ČKAIT pro případ profesní odpovědnosti autorizované osoby v souvislosti s výkonem její činnosti.

ISO 9001:2001 certifikováno TÜV SÜD Czech


EU